Strona główna

Celem firmy Arkada Nieruchomości jest realizacja potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych a także spokój i komfort jej członków jako najważniejszego i najcenniejszego elementu Wspólnoty.

Gwarancją jakości naszych usług są kompetentni pracownicy posiadający duże doświadczenie zawodowe w branżach zarówno związanych z zarządzaniem nieruchomościami jak również posiadający olbrzymie doświadczenie wyniesione z długoletniej pracy w firmach deweloperskich, budowlanych i projektowych. Za obsługę finansowo – księgową odpowiadają osoby których doświadczenie i dokładność wyniesiona z wieloletniej pracy w firmach z branzy nieruchomości i biur rachunkowych stanowi doskonałą gwarancje jakości usług.

Czynności zarządzania są wykonywane przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości posiadającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i będącego członkiem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Krakowie. Nasi księgowi posiadają uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a osoby odpowiedzialne za sprawy techniczne budynków legitymują się uprawnieniami Ministra Infrastruktury w zakresie nadzoru budowlanego.

Działamy w oparciu o Ustawę o własności lokali, Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami a także zgodnie z etyką i standardami zawodowymi zarządcy nieruchomości przyjętymi przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.